Το τμήμα αεροδιακομιδών απαρτίζεται από εξειδικευμένους και καταξιωμένους στο χώρο τους ιατρούς, Paramedic και νοσηλευτές, οι οποίοι με τον κατάλληλο σύγχρονο εξοπλισμό (πιστοποιημένος για αεροδιακομιδές), αναλαμβάνουν τη συνοδεία ασθενών σε ιδιωτικές πτήσεις Ambulance, καθώς και σε τακτικές προγραμματισμένες πτήσεις εντός και εκτός Ελλάδας.