Το τμήμα αυτό αποτελείται από δυο μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού (YAMAHA TDM 900) οι οποίες είναι εξοπλισμένες με όλο τον απαραίτητο υγειονομικό εξοπλισμό, που τις καθιστούν ικανές να προσφέρουν επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που λαμβάνουν την κλήση.